Yeşil Enerji Toplulukları için Dağıtık Yönetişim

Gelişmiş bir yönetişim araç setinin oluşturulması yoluyla Avrupa genelinde yeni Yerel Enerji Topluluklarının benimsenmesinin hızlandırılması

illustration of local energy communities showing buildings, trees, people waving at each other, a charging electric car, a person riding a bicycle, and a heatpump

Topluluklarımız

GENTE toplulukları projenin kalbi ve ruhudur. Temel rolleri, farklı teknik, çevresel ve pazar bağlamlarında yeni teknoloji ve hizmet türleri için GENTE çözümlerinin gösterimini sağlamaktır. GENTE’nin fikirlerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan yenilikçi insanlardan oluşur!

Troya Kooperatifi
Türkiye

HSB Living Lab
İsveç

CELL Living Lab
İsviçre

Illustration of a person installing a solar panel

Konu başlıklarımız

Paydaşlarımız

GENTE, ihtiyaç sahipleri, vatandaşlar, akademik paydaşlar, teknoloji sağlayıcıları, living lab ekosistemi ve demo sitesinden oluşan yüksek nitelikli paydaşlardan oluşan uluslararası bir konsorsiyumu bir araya getirmiştir.

Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi
Reengen
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Sweden

Spain

Switzerland

Türkiye

Proje paydaşlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

topluluk
0
ülke
0
paydaşlar
0
finansman
0 M

En son haber ve etkinlikler

Bir Enerji Topluluğunun parçası mısınız? İhtiyaçlarınızla ilgili anketimizi doldurarak GENTE’ye katkıda bulunun.