İş ortakları ve finansman

GENTE, ihtiyaç sahipleri, vatandaşlar, bilimsel ortaklar, teknoloji sağlayıcıları, living lab ekosistemi ve demo sitelerinden oluşan yüksek nitelikli ortaklardan oluşan uluslararası bir konsorsiyumu bir araya getirmektedir. Farklı ihtiyaçları olan vatandaşları, enerji değer zincirindeki paydaşları meşgul eden bir platformun geliştirilmesine doğrudan dahil ederek, yaklaşımın benimsenmesi ve kullanılması sağlanır. Araştırma ve teknoloji ortaklarımız, topluluklarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya yönelik itici güç sağlarken, finansman ortaklarımız bunların hepsinin gerçekleşmesini sağlar.

Sweden

Spain

Switzerland

Türkiye

two energy partners shaking hands with positive icons of success around them

Araştırma ortaklarımız

GENTE’nin işbirlikçi inovasyon için çok disiplinli yaklaşımı, araştırma paydaşlarımız tarafından yönetilmektedir ve araştırma alanlarını sosyal bilimler, akıllı şebeke teknolojileri, veri bilimi ve AI, uç zeka ve alandaki pratik uygulama dahil olmak üzere bir dizi alanda bütünleştirmektedir.

Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi (HSLU)

Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi (HSLU), bölgesel ve ulusal şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, topluluklar ve kantonların yanı sıra federal ofisler ve AB kurumları gibi uygulama ortaklarıyla pratik odaklı araştırma ve geliştirme yürütmektedir.

GENTE içindeki rolü

Proje Sahibi ve Ortak Proje Yöneticisi

HSLU, LEC'ler, IoT, AI, uç ve federe analitik alanlarında yetkinlikler sağlar. Sosyokültürel Kalkınma Enstitüsü, toplum kalkınma süreçlerinin değerlendirilmesinde, enerji ve sosyal bilimler veri analizinde katılım ve benimsemede uzmanlık getirmektedir.

Projenin sonunda, laboratuvar ve simülasyon çerçevesi, federasyon yaklaşımlarının ve bunların şebeke kenarı cihazlarında uygulanmasının bir vitrini olarak HSLU'da tutulacaktır.

GENTE içinde iletişim

Antonios Papaemmanouil
[email protected]

Devamını oku

Hochschule Luzern – Technik und Architektur (HSLU)

Die Hochschule Luzern betreibt praxisorientierte Forschung und Entwicklung mit Praxispartnern wie regionalen und nationalen Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Gemeinden und Kantonen sowie Bundesämtern und EU-Institutionen.

GENTE içindeki rolü

Projektträger und Co-Projektleiter

Die HSLU bringt Kompetenzen in den Bereichen LECs, IoT, AI, Edge und Federated Analytics ein. Das Institut für soziokulturelle Entwicklung bringt Expertise in der Evaluierung von kommunalen Entwicklungsprozessen, Engagement und Adoption im Energiebereich sowie in der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse ein.

Nach Abschluss des Projekts werden das Labor und der Simulationsrahmen an der HSLU verbleiben, um föderierte Ansätze und ihre Umsetzung in Netzrandgeräten zu demonstrieren.

GENTE içinde iletişim

Antonios Papaemmanouil
[email protected]

Devamını oku

Chalmers Teknoloji Üniversitesi

Chalmers Teknoloji Üniversitesi, bilimsel derinliğe ve disiplinlerarası genişliğe sahip tam ölçekli bir teknolojik üniversitedir. Merak odaklı temel araştırma, somut toplumsal zorlukları çözmek için uygulamalı araştırma kadar doğaldır. Araştırmacılarımız tüm araştırmalarda endüstri ve kamu sektörü ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Chalmers ayrıca dünya çapında önde gelen üniversitelerle yapılan değişim ve işbirliklerinin yarattığı güçlü bir uluslararası havaya sahiptir.

GENTE içindeki rolü

Ortak Proje Yöneticisi

Chalmers, enerji optimizasyonu ve DSO'lara esneklik sağlanması için topluluklar içindeki önceki projelerden bir bina enerji yönetim sistemi geliştirmektedir.

GENTE içinde iletişim

Tuan Le
[email protected]

Devamını oku

Teknoloji paydaşlarımız

GENTE’nin teknoloji paydaşları, konsorsiyumu mümkün ve pratik hale getirerek fikirleri gerçeğe dönüştürüyor. GENTE projesi, farklı teknolojilerin ve teknoloji ortaklarının LEC’ler için yenilikçi ve tutarlı çözümler oluşturmak üzere bir araya gelmelerini sağlıyor.

ES Systems AB

ES Energy Save Holding AB'nin (publ) bir parçası olan ES Systems AB, uygun maliyetli ve akıllı hava/su ısı pompası sistemleri aracılığıyla Avrupa'da sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkıda bulunan yenilikçi bir İsveç enerji teknolojisi şirketidir. Şirket, 2009 yılından bu yana Avrupa pazarına ısı pompaları tedarik etmekte ve 2020 yılından bu yana Spotlight Borsası'nda işlem görmektedir.

ES Systems AB, iç mekan iklimi ve endüstriyel süreçler için enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan enerji çözümleri geliştirir ve sunar. Kurulum endüstrisini sanayileştiriyoruz ve sistem tasarımını dijitalleştiriyoruz. Kalıcı, geçici ve mobil ısı pompası sistemleri aracılığıyla yenilenebilir enerji tedarik ediyoruz ve evler, ticari mülkler ve şantiye ısıtma ve kurutma talepleri için maksimum enerji tasarrufu için pazara çevresel olarak akıllı ve sürdürülebilir esnek ürünler sunuyoruz. Buna ek olarak, gayrimenkul endüstrisinin, artan mülk değerleri ve daha yeşil bir profil sağlayan kanıtlanmış bir teknolojiyi yönetmesi ve bunlardan yararlanması için yeni bir yol ekliyoruz.

Isı pompası teknolojisi, diğer enerji makineleri ve çeşitli enerji ortamı akışlarıyla uyumluluğu bakımından benzersizdir. Enerji Tasarrufu, gelecekteki enerji eko sistemine entegrasyon için sistemler geliştirir. Yeniliklerimizden biri, tak ve çalıştır modüler sistemler olan, uyarlanmış ve bina içine veya bitişiğine kurulmaya hazır prefabrik enerji istasyonlarıdır. Hazırlıklı ve hızlı kurulumların yanı sıra daha kısa teslim süreleri sayesinde yatırım maliyetleri düşer. Basit bir şekilde başlamak daha hızlı ve kolaydır. Katkıda bulunduğumuz konular:

  • Çevrenin iyileştirilmesi
  • Enerji maliyetlerinin azaltılması
  • Yatırım maliyetlerinin azaltılması
  • İç mekan ikliminin iyileştirilmesi
  • Esneklik sağlama

GENTE bünyesinde Enerji Tasarrufu, ısı pompası ve hibrit enerji sistemleri binasında know-how ve ürünler sağlayacaktır.

GENTE'de kullanılan ürünler

GENTE'de hava-su ısı pompası sistemleri diğer enerji üretim, dönüşüm veya geçiş ekipmanları ile birlikte kullanılacaktır. Ayrıca, pilota entegre edilmiş enerji depolama ve kontrol / iletişim sistemleri olacaktır.

GENTE'de teknik yenilik

Isı pompası sistemleri ve kontrol sistemlerinin dijitalleştirilmesi, paralel ve üstün enerji sistemleri ile iletişim kurarak akıllı ve dağıtılmış ısıtma çözümleri sağlayarak esneklik ve dengeleme hizmetleri elde edilmesini sağlar.

GENTE içinde iletişim

Torbjörn Assarsson
[email protected]

Devamını oku

Prosume Solutions

Prosume, enerji sektöründeki DLT uygulamaları için çözümler sunar, siber güvenlik ve kimlik yönetimi modülleri ve dağıtılmış yönetişim araçları geliştirir ve kullanıcı katılımı ve veri izleme, veri lisanslama yöntemlerinin koordinasyonu ve dağıtımı için mobil öncelikli uygulamalar tasarlar ve çözümleri göstericilere entegre eder.

GENTE içinde iletişim

Miquel de la Mano
[email protected]

Devamını oku

R2M Solution

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda tutkulu bir araştırma ve inovasyon şirketiyiz. Fırsatlara evet diyoruz, çalışanlarımız ve aileleri için bir işveren olarak doğru olanı yapmaya çalışıyoruz ve toplumsal zorluklara çözümler geliştirmeye, hızlandırmaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin yarısı Araştırma ve İnovasyon alanındadır - tipik olarak işbirlikçi Avrupa araştırmaları çerçevesinde yeni bilgi, ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi. Diğer yarısı veya faaliyetlerimiz, pazarları bozan, sorunları çözen ve müşterilerimizi daha rekabetçi hale getiren yeni ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesine, erken benimsenmesine ve ölçeklendirilmesine odaklanmaktadır. En çok enerji, binalar, inşaat ve akıllı şebeke ile derinden ilgilendiğimiz sürdürülebilirlik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yeşil Bina Konseyi'nde gururla çalışıyoruz ve Avrupa'nın en heyecan verici araç ve teknolojilerinden bazıları için bölgelerimizde distribütörlük yapıyoruz.

GENTE'de teknik yenilik

R2M, LEC'lerde enerji optimizasyonu için AI algoritmalarının, azaltılmış modellere dayalı bireysel kontrollerin, binalar için dijital ikizlerin ve tahmine dayalı kontrolleri desteklemek için enerji modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunur; iş modellerinin tanımı, GENTE çözümlerinin pazara alımı için sömürülmesi ve ölçeklenebilirliği.

GENTE içinde iletişim

Raymond Sterling
[email protected]

Devamını oku

Reengen

Reengen, 2013 yılında kurulmuş bir yüksek teknoloji şirketidir. Reengen'in Enerji IoT Platformu, ticari binalar, endüstriyel tesisler ve yenilenebilir enerji tesisleri için bulut tabanlı bir PaaS veri analizi çözümüdür. Halihazırda beş farklı ülkedeki binlerce binadan veri toplayan veri bilimi merkezli IoT Platformu, müşterilerine enerji tasarrufu, operasyonel verimlilik, enerji tedarik optimizasyonu ve tahmine dayalı bakım sağlamak için makine öğrenimi algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanıyor.

GENTE'de kullanılan ürünler

Doğukan Aycı
[email protected]

GENTE'de teknik yenilik

Reengen Enerji IoT Platformu

Platformumuz, çok protokollü ve markadan bağımsız yapısı sayesinde her türlü enerji varlığının entegrasyonu için tek bir çözüm sunmaktadır. Kapsamlı kütüphaneleri ile sensörleri, ekipmanları, veritabanlarını veya üçüncü taraf platformlarını çok kısa sürede bağlamak kolaydır. GENTE Projesi'nde IoT Platformumuz, enerji varlıklarıyla entegrasyon, optimizasyon ve analiz algoritmaları çalıştırmak ve uç analiz çalışmaları ile birlikte çalışmak için kullanılacaktır.

Devamını oku

SmartHelio

SmartHelio, Dağıtılmış Enerji Kaynakları (DER) için IoT tabanlı sensörler sağlar ve kaynakları optimize etmek ve enerji tahminlerini iyileştirmek için kayıpları tahmin edebilen AI özellikli veri analizi yapar.

GENTE içinde iletişim

Govinda Upadhyay
[email protected]

Devamını oku
illustration of local energy communities showing buildings, trees, people waving at each other, a charging electric car, a person riding a bicycle, and a heatpump

Topluluk ortaklarımız

GENTE’nin topluluk ortakları, proje sırasında geliştirilen kavramların gösteriminde kullanılmak üzere gelişmiş tesislerini sunmaktadır. Gerçek hayatta neyin işe yaradığını görmenin paha biçilmez katkısını sunarlar ve birlikte yaratma yoluyla, geri bildirimin çözümlere entegre edilmesini sağlarlar. Nihai çözümler yalnızca katkıları nedeniyle uygulanabilir olacaktır.

Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi, Alingsås belediyesinin grup şirketi AB Alingsås Rådhus'un bir parçası olan belediyeye ait bir enerji grubudur. Alingsås Energi Nät AB, belediye grubunun birleşik enerji operasyonlarının ana şirketidir ve elektrik ticareti (yan kuruluş Alingsås Energi AB aracılığıyla), elektrik şebekeleri, bölgesel ısıtma, fiber ağlar ve hizmetler operasyonlarını yürütmektedir.

Alingsås Energi, müşteri için bütüne ve enerji tasarruflu ve iklim akıllı çözümlere net bir şekilde odaklanan rekabetçi ve güvenilir bir enerji ve altyapı hizmetleri tedarikçisidir. Sürdürülebilir toplumun gelişimine dahil olmak ve toplumdaki kaynak tüketimini azaltmak için uzun vadeli ve amaçlı çalışmak istiyoruz.

Bunun Alingsås'ta sürdürülebilir kalkınmaya yol açtığına ve insanlara bugün ve gelecekte daha parlak bir günlük yaşam sağladığına inanıyoruz.

GENTE içindeki rolü

Alingsås Energi Nät, İsveç'teki Alingsås'ta, LEC ile ısı pompaları, enerji depolama ve artan esneklik, enerji verimliliği ve azaltılmış CO2 elde etmek için ölçüm, analiz ve kontrol ekipmanı tedarikçileri arasındaki işbirliği yoluyla sürdürülebilir bir enerji toplumunun nasıl geliştirileceğini göstermek için bir gösterici sunuyor.

GENTE içinde iletişim

Michael Ingeldi
[email protected]

Devamını oku

CELL Living Lab

İşbirlikçi Enerji Yaşam Laboratuvarı (CELL), İsviçre'deki siber-fiziksel enerji sistemleri için inovasyonu teşvik ediyor. Dijital enerji uygulamaları ve güç sistemleri entegrasyonu için bir test yatağı sağlar. CELL'de, temiz enerji sistemleri için modern çözümler geliştiriyor ve doğruluyoruz.

GENTE içindeki rolü

CELL, bir inovasyon parkı ve Luzern Sued (Nidfeld ve Mattenhof) ve Aawasser gibi diğer mevcut topluluklar da dahil olmak üzere Kampüs Ekosistemini, ileri teknoloji ve sistemleri geliştirmek, test etmek ve sergilemek için gerçek hayattaki yaşam laboratuvarları olarak kullanır. CELL, iş, araştırma ve topluluk ortaklarına modüler hizmetler sunar.

GENTE'de teknik yenilik

CELL, geleneksel güç sistemleri ve mikro şebekelerin yetkinliğini bilgi ve iletişim teknolojisindeki uygulamalı araştırmalarla birleştirir. CELL, Hochschule Luzern (HSLU) kampüsündeki başarılı Living Lab 'iHomeLab'dan büyüdü. CELL konsepti, üniversite ayak izi boyunca tesisleri, uzmanlığı ve ortaklıkları birleştiren modüler, ölçeklenebilir bir yaşam laboratuvarıdır.

GENTE içinde iletişim

Antonios Papaemmanouil
[email protected]

Devamını oku

HSB Living Lab

Öğrenciler ve araştırmacılar, yeni nesil konutlara yönelik yenilikleri ve teknik çözümleri test etmek için laboratuvarda. Araştırma ilerledikçe duvarları, cepheleri ve mobilyaları geliştirilecek dinamik bir binanın içindeki ölçüm istasyonları ve sensörlerle donatılmış 29 dairede 40'a kadar kişi yaşıyor. HSB Living Lab, 12 ortak çalışan tarafından yürütülen bir kooperatif projesidir ve yarının sürdürülebilir konut ortamlarını yaratmak için eşsiz bir arena oluşturmaktadır. Sahipleri Chalmers, HSB ve Johanneberg Bilim Parkı'dır. Ortaklar Tengbom, Peab, Akademiska Hus, Tieto, Electrolux, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Elfa, Vedum'dur.

GENTE içindeki rolü

HSB Living Lab, geleceğin konutlarını inşa etmek ve şekillendirmek için yeni yollar geliştirdiğimiz dünyaya özgü bir arenadır.

GENTE'de teknik yenilik

Sürdürülebilir bir konut ortamı üzerine araştırma yapmak için bir yaşam laboratuvarı kavramı 2010 yılında doğdu ve şimdi bir gerçeklik haline geldi. İnsanlar, araştırmacılar ve iş dünyası arasındaki yakın işbirliği içinde, üçüncü nesil Living Lab'de geleceğin konutunu yaratıyoruz.

GENTE içinde iletişim

Tuan Le
[email protected]

Devamını oku

Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi

Troya, Mayıs 2017'de Türkiye'de kendi bölgesinin ilk enerji kooperatifi olarak kuruldu. Gezegen hakkında endişe duyan ve doğal kaynakların daha sürdürülebilir kullanımına geçişi teşvik etmek isteyen sekiz kişi tarafından kuruldu. Troya, Rescoop.eu üyesi ve Türkiye Enerji İşbirliği ağının lideridir.

GENTE içindeki rolü

Troya, GENTE'nin çözümlerini topluluklarda test edecek bir gösterici sunuyor.

GENTE içinde iletişim

Oral Kaya
[email protected]

Devamını oku

Finansman paydaşlarımız

ERA-Net Smart Energy Systems
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial E.P.E. (CDTI)
Swedish Energy Agency Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC)
Swiss Federal Office of Energy (SFOE)

Topluluklarımız

GENTE’nin toplulukları projenin kalbi ve ruhudur. Rolleri, farklı teknik, çevresel ve pazar bağlamlarında yeni teknoloji ve hizmet türleri için çözümlerin gösterilmesini sağlamaktır. Onlar GENTE’nin fikirlerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan yenilikçi insanlar!

Troya Kooperatifi
Türkiye

HSB Living Lab
İsveç

CELL Living Lab
İsviçre

Numaralarımız

topluluklar
0
ülke
0
ortaklar
0
finansman
0 M